Framtidens salgsstrategi

Vi mener digital markedsføring og salg går hånd i hånd i framtidens salgsstrategi. Moderne selskaper som lykkes med salgsvekst har ofte én ting til felles; de lykkes digitalt. Likhetstrekk med dem som oppnår salgsvekst på den digitale plattform, er en digital strategi som bygger på analyse og sporing. Kombinasjonen av et sterkt teknisk fundament og analytisk kompetanse, betyr at de jobber smart og fremtidsrettet. De bruker data for å analysere sine konkurrenter, og jobber tidseffektivt for å nå sine mål.

Digital markedsføring i B2B salgsprosesser

Digitale plattformer og analyseverktøy har blitt en integrert del av hverdagen og endrer måten vi jobber på.  Den utfordrer etablerte arbeidsmetoder og konkurransevilkår. Etter en eksponentiell utvikling gjennom to år med pandemi – har behovet for modernisering og digitalisering økt hurtig. Covid og dens press på utvikling av teknologien, har satt i gang en kjedereaksjon av bedrifter, på tvers av alle bransjer, som ser seg nødt til og omstille seg å ta i bruk digitale verktøy. Det gjelder også innen B2B salg og B2B salgsprosesser som henger tett sammen med B2B digital markedsføring.

En kortere salgsprosess  

Det er ingen tvil om at digitale verktøy i sammenheng med B2B salg gir et konkurransefortrinn. Å investere i webløsninger med et sterkt teknisk fundament samt digital markedsføring som er støttet opp av sporing og analyse, vil være en kostnadseffektiv måte å oppnå salgsvekst.  Optimaliserte webløsninger gir kunder tilgang til rask informasjon og det er enklere for selgere å knytte kontakt direkte med beslutningstakere. Salgsprosessen kortes ned og blir mer effektiv. 

Å lykkes digitalt 

For å lykkes på digitale plattformer er det helt essensielt å ha en digital strategi som konkretiserer hvor man vil og tiltakene som må iverksettes for å komme dit, og ikke minst, være konsekvent med å utføre de tiltakene som er satt. Videre handler det om sikre overordnede mål for fremtiden, gjennom sporing og analyse – som blir et verktøy for kontinuerlig overvåkning på forbedringspunkter og resultater. Et godt teknisk fundament er avgjørende for at nettsiden skal fungere som en ressurs for selskapet, gjennom innhenting av leads og fremtidige salg.

Inbound marketingslutten på cold calls?

Det er fremdeles mange virksomheter som legger store summer i markedsføring, men som ikke har målbare resultater å vise til. Dette gjelder også selgere. Bedriftens salgsavdeling legger tid og ressurser på feil eller kalde leads.  De kjemper i mot tiden og kommer dessverre for sent til kundens kjøpsbeslutning.  Inbound marketing skiller seg fra tradisjonell markedsføring gjennom en salgsstrategi som skal tilføre kunden verdi gjennom ulike markedsaktiviteter. Det er kunden selv, som vurderer løsningsalternativer og tar beslutningen, framfor den tradisjonelle metoden hvor selger oppsøker kunden og driver det som i salgssammenheng betegnes som cold calls.

Kjøpsprosessen

Ulike markedsaktiviteter som kjennetegner inbound er optimaliserte webløsninger, søkemotoroptimalisering, blogg, nyhetsbrev mm. Formålet er å tiltrekke kunder gjennom å skape verdi, tillit og merkevarebygging.  Denne metoden uttrykker kjøpsreisen i 4 steg. Tiltrekke, konvertere, selge og inspirere.

Hvorfor inbound marketing?

Å endre utdaterte arbeidsmetoder betyr å jobbe smart og tidseffektivt. For det første er det å iverksette digitale tiltak mer kostnadseffektivt. For det andre er det mer lønnsomt å basere kommunikasjon rettet mot kjøpers initiativ vs. initiativ fra selger. Sist, men ikke minst så handler det å kunne måle de tiltak man iverksetter. I tradisjonell markedsføring kan det være vanskelig å sette kvantitative mål, ettersom man ikke har satt opp sporing og analyse. Dermed kan man heller ikke iverksette markedstiltak basert på data som avdekker svakheter og forbedringer. Å bruke enorme summer på markedsføring, er lite tiltalende, om vi ikke klarer å måle om investeringen vi har gjort, gir avkastning.  

Målbare resultater

Konverteringsoptimalisering, kalt CRO på fagspråket innen digital markedsføring, handler om dette. Å gi målbare resultater til virksomheten gjennom dens digitale aktiviteter, enten om det dreier seg om et lead, kontakt eller salg. Det forutsetter at ulike systemer er integrert og samhandler med hverandre og viktigst av alt; rapporterer data.

Nettsiden – en online salgsmedarbeider?

Nettsiden, gjort riktig, skal være en inntektskilde. Den skal fungere som en lead-generator som jobber døgnet rundt. På mange måter er nettsiden din en salgsmedarbeider. Den må videreutvikles og følges opp. I gjengjeld får du en online kollega som jobber effektivt for hver eneste krone du investerer, og som fortsetter å arbeide når de andre drar fra kontoret. Nettsiden er medarbeideren som aldri tar fri fra jobb. 

Er nettsiden er en investering du vet du tjener penger på? Om ikke, ta kontakt med oss.

Hva vi kan tilby deg

Vi bryr oss.  Det er ikke så mye mer komplisert enn det. Vi bryr oss om dine mål, din daglige drift, målgruppe og din lønnsomhet. Når vi forstår kjernen av din virksomhet, jobber vi strategisk med deg som markedsleder.  Vi tilrettelegger for at din investering skaper avkastning gjennom en konverteringsstrategi. Ved bruk av algoritmer og maskinlæring på de ulike plattformene, gir vi deg resultatbasert sporing og analyse. Du skal vite hvor hver eneste markedsføringskrone er disponert og fortjenesten på dem. Du får ikke bare en webutvikler, du får et helt team av spesialister i ulike fagområder som hjelper deg og din bedrift, slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Les mer om våre tjenester her:

 Ny hjemmeside, Nettbutikk, SEO, Webutvikling, Rådgivning, Digital Analyse