AI/kunstig intelligens Sep 20, 2023 3 minutter

5 ting AI kan gjøre for din bedrift

En robot hånd som holder kaffekoppen til en ansatt. Illustrasjon AI

La oss hjelpe deg og din bedrift med digital vekst!

Ta kontakt med oss i dag, så booker vi inn til et kort og enkelt introduksjonsmøte for å bli bedre kjent.

I dagens stadig mer digitaliserte forretningsverden har kunstig intelligens (AI) tatt senterstadiet som en kraftig alliert for bedrifter i vekst. Her har du fem prosesser som kan nyte godt av å implementere kunstig intelligens.

1. Automatisering av rutineoppgaver:

AI er en mester på å håndtere repetetive, tidskrevende oppgaver. Alt fra å formulere gode e-poster, strukturere artikler til bloggen eller sette opp detaljerte prosjektplaner.

La oss si du jobber med salg og mottar store lister med leads hver eneste uke. Disse skal du filtrere, sortere og plassere korrekt for å kunne jobbe strategisk og treffsikkert. Kobler du på en AI-modell til å håndtere forarbeidet vil du som selger kunne bruke tiden din på det du er best på – nemlig salg.

Er du en utvikler som meg, så bruker du sikkert mye tid på å skrive de samme linjene i forskjellige kontekster om og om igjen. Da er kanskje Github Copilot et perfekt verktøy for å effektivisere leveransene dine og kanskje også unngå en del feilsøking.

2. Avansert dataanalyse:

Med AI-drevne analyser fra for eksempel Polymer kan bedrifter raskt behandle store mengder data og avdekke innsikter som tidligere kunne være vanskelige å oppdage. Dette gjør det mulig å ta bedre informerte beslutninger og identifisere trender som kan påvirke fremtidig suksess. Ansattes rolle vil i stedet dreie seg om å tolke og handle på disse innsiktene, fremfor å bruke lang tid på å skape visualisering av data som allerede er på plass.

3. Personalisert kundeinteraksjon:

AI gjør det mulig å tilby skreddersydde kundeopplevelser ved å analysere tidligere atferd og preferanser. Gjennom å integrere AI-drevne chatboter som Dante, kan bedrifter gi øyeblikkelig støtte til kundene, døgnet rundt. Dette gir ansatte mulighet til å fokusere på komplekse kundebehov som krever empati og skreddersydde løsninger, fremfor å svare på enkle spørsmål som kunde ønsker svar på der og da.

4. Proaktivt vedlikehold:

For bedrifter som opererer med utstyr eller materiale som har slitasje, kan AI forutsi vedlikeholdsbehov ved å analysere sensordata og ytelsesparametere. Dette gir bedriften muligheten til å utføre vedlikehold før det oppstår feil, noe som minimerer nedetid og produksjonstap. Et godt eksempel på innovasjon som dette finner vi hos Maintain, som analyserer veier ved bruk av AI og finner hvilke områder som bør forbedres uten at det kreves menneskelig vurdering.

5. Kreativitet og innovasjon:

Ved å overlate repetitive og tidkrevende oppgaver til AI, får ansatte mer tid til å engasjere seg i kreativitet og innovasjon. Dette kan inkludere produktutvikling, utforske nye forretningsmodeller eller tenke utenfor boksen for å løse spennende utfordringer som vanligvis hadde blitt levert uten særlig nytenkning.

Menneskehånd møter robot hånd

For å sikre en jevn overgang til AI-drevne prosesser, er det avgjørende å forklare ansatte hvordan deres roller vil utvikle seg. Å kommunisere hvordan AI vil frigjøre tid og la dem fokusere på mer givende oppgaver, kan bidra til å minimere frykten for usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon. Det er også verdt å nevne at selv om det allerede finnes et hav av verktøy som er utviklet (her har du et oppslagsverk), så er mulighetene uendelige for å skape nye verktøy som kan hjelpe deg og din bedrift til å bedre arbeidshverdag

Ønsker du å ta i bruk AI eller skape et nytt verktøy?

Kontakt oss i Mediabooster – vi har frigjort masse tid til deg som kunde ved å selv implementere nye løsninger!

 

For mer om teknologi, les også: Hvordan øke kundeengasjement og salgsinntekter i retailbransjen ved bruk av AR? 

Les mer om våre tjenester her: InnholdsproduksjonVideoproduksjonInstagram markedsføringFacebook markedsføringSEO

Ønsker du at vi jobber med ditt neste prosjekt?