Hva er det? 

Google Consent Mode V2 er en oppdatering fra Google som omhandler brukersamtykke og personvern på nettet. Denne oppdateringen er designet for å gi nettstedeiere mer detaljert kontroll over hvordan Google-tjenester fungerer på deres nettsteder i form av brukersamtykke. Oppdateringen er spesielt relevant da vi er i en tid hvor både personvern og datakontroll blir stadig mer sentralt.

 

Forskjellen på Google Consent Mode V2 vs. den tidligere versjonen

Google Consent Mode V1 introduserte en måte for nettsteder å integrere Google-tjenester (som Google Analytics og Google Ads) på en måte som respekterer brukerens samtykkevalg. Nettsteder kunne tilpasse oppførselen til disse tjenestene basert på om en bruker hadde gitt samtykke til cookies for ytelse, funksjonalitet, personalisering, og/eller annonsering.

Consent Mode V2 bygger videre på dette, ved å tilby enda mer kontroll og forbedret samtykkehåndtering. Den største forskjellen ligger i implementeringen av nye API-er og konfigurasjonsmuligheter som lar nettstedseiere finjustere hvordan data behandles og samles inn basert på brukersamtykke.

 

Hvorfor Google Consent Mode V2 bør implementeres

Implementering av Google Consent Mode V2 er viktig for flere grunner:

 • Forbedret personvern for brukere
  Ved å gi brukerne mer detaljert kontroll over hvilke data som samles inn, styrkes personvernet og brukernes tillit til nettsiden din.
 • Overholdelse av personvernlovgivning
  Med stadig strengere personvern-reguleringer globalt, hjelper Google Consent Mode V2 nettsteder med å holde seg i samsvar med loven ved å tilrettelegge for riktig samtykkehåndtering. 
 • Datakvalitet og innsikt
  Selv med restriksjoner basert på brukersamtykke, tillater V2 fortsatt innsamling av visse typer data. Dette betyr at nettsteder fortsatt kan få verdifull innsikt og beholde en viss grad av målretting og personalisering, innenfor reglene som er satt.

 

Google Consent Mode V2

 

Hvordan implementere Google Consent Mode V2

Det kreves noe teknisk kunnskap for å implementere denne versjonen. Under ser du tre metoder for hvordan du kan gjøre dette:

 • Oppdater til den nyeste versjonen av samtykkebehandlingsplattformen: Sørg for at samtykkebehandlingsplattformen (CMP) du bruker støtter Google Consent Mode V2. 
 • Konfigurer samtykkeinnstillinger: Definer klare samtykkeinnstillinger for ulike typer datainnsamling og -bruk på nettsiden din, i tråd med juridiske krav. 
 • Integrer API-er: Bruk de nye API-ene til Google Consent Mode V2 for å integrere disse samtykkeinnstillingene med Google-tjenestene på nettsiden din. Dette inkluderer å sette opp de nødvendige triggerne for når og hvordan samtykke skal innhentes, og hvordan tjenestene skal oppføre seg basert på dette samtykket.

Etter implementering, anbefaler vi grundig testing for å sikre at samtykkeinnstillinger fungerer som forventet, og at datainnsamling og -behandling er i samsvar med brukernes valg og gjeldende lovgivning.

 

Fristen for å implementere V2 på nettsiden din er onsdag 6.mars

 

Trenger du hjelp med implementeringen?

Har du ennå ikke implementert Google Consent Mode V2? Ikke bekymre deg, vi er her for å hjelpe deg med det! Enten du føler deg overveldet eller bare ikke helt forstår hvordan du skal gå frem, kan vi veilede deg gjennom prosessen. Vi har også satt sammen en kort FAQ nedenfor, som kanskje gir svar på noen av spørsmålene dine. Men hvis du fortsatt trenger mer hjelp, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi er klare til å bistå deg med å implementere Google Consent Mode V2 på en måte som passer perfekt til dine behov.

 

 

FAQ

 

Hva er de potensielle tekniske utfordringene ved å implementere Google Consent Mode V2, og hvordan kan nettstedeiere overvinne dem?

De potensielle tekniske utfordringene ved å implementere Google Consent Mode V2 kan inkludere behovet for tilpasninger i eksisterende systemer og infrastruktur på nettstedet. Dette kan kreve dyktige utviklere for å integrere de nye API-ene og konfigurere samtykkeinnstillingene på en måte som er kompatibel med eksisterende plattformer og tjenester. Videre kan det være utfordrende å sikre at samtykkeinnstillingene fungerer sømløst på ulike enheter og nettlesere, samt å sørge for at datainnsamling og -behandling skjer i samsvar med gjeldende lover og regler.

 

Hvordan kan nettstedeiere sikre at de får tilstrekkelig informasjon om brukernes samtykkevalg, og hvordan kan de håndtere situasjoner der brukerne trekker tilbake sitt samtykke?

For å sikre tilstrekkelig informasjon om brukernes samtykkevalg, kan nettstedeiere implementere tydelige og forståelige informasjonskapsler (cookies) og personvernerklæringer som beskriver hvilke data som samles inn, hvordan de brukes og hvordan brukerne kan administrere sine samtykkevalg. Videre kan det være hensiktsmessig å implementere løsninger som gir brukerne mulighet til å endre sine samtykkevalg og tilbakekalle samtykket på en enkel måte, for eksempel ved å bruke informasjonskapselbanner eller personverninnstillinger på nettstedet.

 

Hvordan påvirker implementeringen av Google Consent Mode V2 ytelsen til nettstedet, spesielt med tanke på lastetid og brukeropplevelse, og finnes det strategier for å minimere eventuelle negative påvirkninger?

Implementeringen av Google Consent Mode V2 kan potensielt påvirke ytelsen til nettstedet, spesielt med tanke på lastetid og brukeropplevelse. Dette kan være et resultat av tilleggsbelastningen som følger med implementeringen av nye API-er og samtykkeinnstillinger, samt behovet for å laste inn ekstra ressurser for å håndtere samtykkebanner og informasjonskapsler. For å minimere eventuelle negative påvirkninger på ytelsen, kan nettstedeiere gjennomføre grundige tester før og etter implementeringen for å identifisere og løse eventuelle flaskehalser eller feil. Videre kan de benytte seg av beste praksis for optimalisering av nettstedets ytelse, for eksempel ved å redusere filstørrelser, implementere caching og bruke ressursøkonomiske teknologier.

Les mer om våre tjenester her: Webutvikling og designNettsideNettbutikkDigital Rådgivning